VZH/BH

Verkeers Zekere Hond/BegleitHundprufung

Het VZH/BH bestaat uit 2 onderdelen:

Afdeling A: de gehoorzaamheidsoefeningen 

Afdeling B: het praktische gedeelte. 

De VZH cursus  is een door de Raad van Beheer officieel erkende cursus, waaraan ook een officieel examen met diploma zit.

Voor de examen reglementen 2009 klik hier

Voor het doen van een VZH/BH examen moet U in het bezit zijn van een rashondenlogboek aan te vragen bij de Raad van Beheer

Het onderdeel A wordt op de vereniging afgenomen en bestaat uit de volgende oefeningen :

Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen

– Volgen aan de lijn (snelle, langzame en gewone pas)

– Vrij volgen (snelle, langzame en gewone pas)

– Zit uit de beweging 

– Afleggen met voorroepen 

– Afliggen met afleiding 

Maximaal te behalen: 60 punten.

Een hond, die bij deze afdeling niet tenminste 42 punten behaalt wordt uitgesloten van verdere deelname aan het examen.

Afdeling B: Het praktische gedeelte

– Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer.

– Gedrag in moeilijke situaties.

– Reacties op onaangename situaties.

– Reactie op andere honden.

– Gedrag van de voor korte tijd alleen gelaten aangelijnde hond.

Voor onderdeel B, het praktische gedeelte worden de oefeningen op de openbare weg afgenomen, te weten een plein, een straat, een weg e.d. Voor dit onderdeel worden geen punten gegeven, om te kunnen slagen voor dit onderdeel is het gedrag van de hond op de openbare weg maatgevend.

Wilt u verder gaan in de africhting dan moet het VZH examen behaald worden.